யுகபாரதி

Archive for மே, 2010

அம்மாவின்கை

Posted by யுகபாரதி மேல் மே 28, 2010

ஊருக்குப் போய் திரும்பிய அம்மா

குழந்தைகளின் முகத்தைப் பார்க்கிறாள்

குழந்தைகள் கையைப் பார்க்கின்றன

தூக்கி  வளர்த்த கையை

சோறூட்டிய கையை

தலை வாரிவிட்ட கையை

தாலாட்டுக்கேற்பத் தட்டிய கையை

தகப்பன் அடிக்க வர

தடுக்க வந்த கையை

அம்மாவின்கை அப்படியே தானிருக்கிறது

குழந்தைகளின் கண்கள் தான்

மாறிவிடுகின்றன சமயத்திற்கேற்ப

Posted in கவிதை | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: | Leave a Comment »