யுகபாரதி

என்னைப் பற்றி

யுகபாரதிகொஞ்சகாலமாகவே கவிதை எழுத அதாவது,நல்ல கவிதை எழுத முயன்றுகொண்டிருப்பவன்.
(எது நல்ல கவிதை என யாருக்குத் தெரியும்?)
முடியாதபட்சத்தில் அதிலிருந்து விடுபட தவித்துக்கொண்டிருப்பவன்.
தமிழில் இன்றுவரையுள்ள இலக்கிய ஆளுமைகளைத் தவிர்க்காமல் வாசிப்பவன். சகலருக்கும் பிடித்துப்போன பல  திரைப்பாடல்கள் என்னால் எழுதப்பட்டுள்ளன. மனப்பத்தாயம்,பஞ்சாரம்,தெப்பக்கட்டை,நொண்டிக்காவடி,தெருவாசகம்,
அந்நியர்கள் உள்ளே வரலாம் ஆகியன என்னுடைய கவிதைத் தொகுப்புகள்.
கண்ணாடி முன், நேற்றையக் காற்று,ஒன்று,நடுக்கடல் தனிக்கப்பல்,
வீட்டுக்கு வெளியே வெவ்வேறு சுவர்கள்,அதாவது, நானொருவன் மட்டிலும் ஆகியன என் கட்டுரைத் தொகுப்புகள்.என் படைப்புகள் அதிர்வை எதிர்நோக்கியதல்ல. தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டிலும் கூட எனக்கு நம்பிக்கையில்லை. நம்பிக்கை தாண்டி அன்பினால் சிலவற்றை நம்மால் செய்யாது இருக்க முடிவதில்லைதானே?
எப்போது என் எழுத்து வியாதி என்னைவிட்டு நீங்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன். எழுதுவதை விடவும் ஆற்ற வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கின்றன.
விமர்சனங்களை நான் அன்போடு ஏற்று அதைப்பற்றி கவலையுறாமல் தூங்கிவிடுவேன்.
சுருக்கமாகச் சொல்வதென்றால் நான் உங்களைப் போல அல்லது உங்களைவிட கீழான என்று வைத்துக்கொள்ளலாம்.

Advertisements
 
%d bloggers like this: